Název: Integrace žáka s downovým syndromem v základní škole běžného typu
Další názvy: Integration of student with Down syndrome at elementary school
Autoři: Sladká, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3632
Klíčová slova: mentální retardace;Downův syndrom;integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: mental retardation;Down syndrome;integration
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je integrace žáka s Downovým syndromem v základní škole. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První část definuje pojmy mentální retardace, Downův syndrom a integrace. Druhá část je zaměřená na popis kvalitativního výzkumu a jeho vyhodnocení. Z výzkumu jsou vyvozeny výhody a nevýhody integrace. Práce dochází k závěru, že je integrace přínosná pro integrovaného jedince i pro kolektiv.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the bachelor thesis is integration of student with Down syndrome at elementary school. This thesis is divided into theoretical part and practical part. The first part defines the terms as mental retardation, Down syndrome and integration. The second part is focused on the description of qualitative research and evaluation. From the research there are drawn the pros and cons of integration. The thesis concludes that the integration is beneficial to the integrated individual and for group as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marketa Sladka - BP.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sladka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce384,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sladka - oponent.pdfPosudek oponenta práce224,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sladka - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce66,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3632

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.