Název: Osobnost učitele z pohledu studentů střední školy
Další názvy: The personality of teacher from the perspective of secondary school students
Autoři: Traxmandlová, Taťána
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3638
Klíčová slova: učitel;osobnost učitele;hodnocení;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: teacher;teacher´s personality;evaluation;questionnaire
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou významu osobnosti učitele z pohledu žáků konkrétního oboru na SZŠ a VOŠZ Plzeň. V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala studiem literatury, která se vztahuje k osobnosti učitele, jeho motivaci pro toto povolání a ke specifické náplni jeho práce. V praktické části jsem vyhodnocovala dotazníkové šetření "Hodnocení učitele žákem". Cílem práce bylo zjistit jak žáci subjektivně vidí konkrétního učitele, jaké vlastnosti u něj oceňují, jaký je jeho osobní přístup k nim i vyučovací metody které při výuce používá.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor´s worh is dealing with the importance of a teacher´s personality from a point of vien of particular branch students in SZŠ and VOŠZ, Plzeň. In the theoretical part of my work I was concerned with studies of literature which revers to a teacher´s personality, his/her motivation for the profession and with a specific contend of teacherś work. In the practical part I assessed my guestionnaire research "Teacher´s Evaluation by a Student". The aim of my work was to find out hon students see a particular teacher, witch of his/her gualities Theky appreciate what is his/her personal attitude to students and what teaching methods he/she uses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Traxmandlova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Traxmandlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Traxmandlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce317,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Traxmandlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce92,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3638

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.