Název: Socializační vliv reklamy na středoškolskou mládež v plzeňském kraji
Další názvy: Socializing influence of Advertisement on Secondary school youth in the Region of Pilsen
Autoři: Ševčíková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3643
Klíčová slova: vliv;reklama;adolescent;střední škola;sociální vztah;myšlení;chování;osobnost;výrobek
Klíčová slova v dalším jazyce: influence;advertisement;adolescent;secondary school;social relation ship;thinking;behaviour;pesonality;product
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o tématu "Reklama a její socializační vliv na středoškolskou mládež v plzeňském kraji". Hlavním cílem bylo zjistit, jak respondenti reagují na reklamy a zda může reklamní spot ovlivnit sociální vztahy, myšlení a chování adolscenta. Odpovědi byly následně vyhodnocovány a porovnávány z nejrůznějších hledisek a zobrazeny v tabulkách a grafech.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor dealing with the topic of an advertisement and their socializing influence on secondary school youth in the region of Pilsen. The main aim was to find out how the respondents react on advertisements and whether an advertising spot can influence social relationships, thinking and behaviour of adolescents. Answers were analysed and compared from various points of view and were presented in charts and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Iva Sevcikova-2012.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sevcikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce492,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sevcikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce332,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sevcikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3643

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.