Title: Socializační vliv reklamy na středoškolskou mládež v plzeňském kraji
Other Titles: Socializing influence of Advertisement on Secondary school youth in the Region of Pilsen
Authors: Ševčíková, Ivana
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3643
Keywords: vliv;reklama;adolescent;střední škola;sociální vztah;myšlení;chování;osobnost;výrobek
Keywords in different language: influence;advertisement;adolescent;secondary school;social relation ship;thinking;behaviour;pesonality;product
Abstract: Bakalářská práce pojednává o tématu "Reklama a její socializační vliv na středoškolskou mládež v plzeňském kraji". Hlavním cílem bylo zjistit, jak respondenti reagují na reklamy a zda může reklamní spot ovlivnit sociální vztahy, myšlení a chování adolscenta. Odpovědi byly následně vyhodnocovány a porovnávány z nejrůznějších hledisek a zobrazeny v tabulkách a grafech.
Abstract in different language: My bachelor dealing with the topic of an advertisement and their socializing influence on secondary school youth in the region of Pilsen. The main aim was to find out how the respondents react on advertisements and whether an advertising spot can influence social relationships, thinking and behaviour of adolescents. Answers were analysed and compared from various points of view and were presented in charts and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Iva Sevcikova-2012.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Sevcikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce492,36 kBAdobe PDFView/Open
Sevcikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce332,33 kBAdobe PDFView/Open
Sevcikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.