Název: Komparativní studie mezinárodních civilních letišť v České republice
Další názvy: Comparative study of international civil airports in the Czech republic
Autoři: Pelloneová, Natalie
Citace zdrojového dokumentu: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2019, roč. 9, č. 4, s. 47-54.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://drive.google.com/drive/folders/1meROvEgiC5WnLpeDZ7q0CAdCXXX6aMuW
http://hdl.handle.net/11025/36469
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: letiště;DEA;data envelopment analysis;Malmquistův index;technická účinnost
Klíčová slova v dalším jazyce: airports;DEA;data envelopment analysis;Malmquist index;technical efficiency
Abstrakt v dalším jazyce: The present paper deals with an assessment of the performance of Czech’s 7 international airports in terms of their technical efficiency. This paper aims to assess the efficiency of 7 selected airports in Czech Republic using the DEA method and Malmquist index. The data are collected for years 2015-2018. For the assessment of technical efficiency the data envelopment analysis method is applied with one input and one output. For input was chosen the number of employees, the number of passengers was used as the output. For each airport from the sample as well as for whole sample were calculated the values of the Malmquist index. With help of Malmquist index it was possible to quantify the total factor productivity change and to decompose it to technological change and technical efficiency change. The first part of the paper is devoted to a literature review on the use of the DEA method in assessing the performance of airports and air transport. The second part of the paper describes the methodology of the actual research. In conclusion, the results of the research are discussed. By applying input-oriented BCC model, at least two airports are identified each year as able to efficiently transform the given input into output, because they use best practices and appropriate processes in their operations management.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2019)
Číslo 4 (2019)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
7_Pelloneova.pdfPlný text4,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/36469

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.