Název: Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň
Další názvy: Students' Classes Preparation Strategies at the Hotel School in Pilsen
Autoři: Babková, Václava
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3647
Klíčová slova: strategie přípravy;styly učení;LSI dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: strategy of learners´preparation;styles of learning;LSI questionnaire
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala strategií přípravy žáků na vyučování a jejich domácí přípravou. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je pojednáno o definicích, stylech způsobech a efektivitě učení. Dále je zde podrobněji rozvedena problematika týkající se psychologie mladého dospívajícího žáka a důležité faktory při učení, jako je paměť a motivace. V praktické části jsou prezentovány výsledky výzkumu, který byl proveden na Hotelové škole v Plzni, kde pracuji jako učitelka odborných předmětů a mám tedy možnost žáky lépe poznat. Výzkum byl zaměřen na strategii přípravy žáků na vyučování, jejich přístup k domácí přípravě. Výzkum byl proveden ve druhém ročníku a výsledky byly porovnány mezi maturitním a nematuritním oborem.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I focused on the strategy of learners´ preparation for classes and their home preparation. The thesis is divided into a theoretical part and a practical one. The theoretical part deals with definitions, styles, methods and effectivity of learning. This part also deeply focuses on the issue concerning psychology of a young teenager and important factors such as memory and motivation. In the practical part the results of research are presented. The research was carried out at the School of Gastronomy in Pilsen where I work as a teacher of specialized subjects and so I have an opportunity to get to know the students better. The research was directed at the strategy of learners´ preparation for classes and their attitude to home preparation. It was carried out in the second class and the results were compared with the graduation and non-graduation classes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vaclava Babkova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babkova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce480,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babkova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce222,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce96,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3647

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.