Title: Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic
Other Titles: Corporate social responsibility 5 vůdčích velkoobchodních řetězců s potravinami v České republice
Authors: Grmelová, Nicole
Zahradníková, Radka
Citation: GRMELOVÁ, N., ZAHRADNÍKOVÁ, R. Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic. European Food and Feed Law Review, 2019, roč. 14, č. 2, s. 180-186. ISSN 1862-2720.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85076276689
http://hdl.handle.net/11025/36546
ISSN: 1862-2720
Keywords: společenská odpovědnost, Česká republika, velkoobchodní řetězce s potravinami
Keywords in different language: corporate social responsibility;food retailers, Czech Republic
Abstract: Nedávná televizní debata o životních podmínkách slepic na českých farmách, vysílaná veřejným celostátním televizním kanálem, oživila širší diskusi o konceptu společenské odpovědnosti podniků. Společenská odpovědnost podniků je koncept, kdy společnosti začleňují sociální a environmentální zájmy do svých obchodních transakcí a do interakce s akcionáři či vlastníky převážně na dobrovolném základě. Všechny přední společnosti prodávající potraviny v ČR neustále zvyšují své úsilí o zlepšení pracovních podmínek svých zaměstnanců, podporu charitativních akcí a přispívání k ochraně životního prostředí.
Abstract in different language: A recent prime - time TV debate on the living conditions of laying hens in Czech farms broadcast by a public nationwide television channel revived a broader discussion of the concept of corporate social responsibility. Corporate social responsibility is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders mostly on a voluntary basis. All leading companies selling foodstuffs in the Czech Republic continuously enhance their efforts to improve working conditions of their employees, to support charities and to contribute to the protection of the environment.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD