Title: Problematika šikany na integrované střední škole
Other Titles: The issue of bullying the integrated high school
Authors: Mašková, Hana
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3656
Keywords: agresivita;agresor;kyberšikana;kyberstalking;kybergrooming;oběť;prevence;rodina;stalking;sextingu;šikana;škola;učitel;žák.
Keywords in different language: aggressiveness;aggressor;bullying;cyberbullying;disciple;education;family;trachet;school;vicitim;prevention
Abstract: Bakalářská práce "Problematika šikany na integrované střední škole" je zaměřena na objasnění příčin šikany ve školním prostředí, ale i mimoškolním prostředí, kde se žáci pohybují. Setkávají se s ní zde jak žáci tak i pedagogičtí pracovníci. Praktická část se zabývá prevencí šikany a upozorněním na její nově vznikající formy.
Abstract in different language: Bachelor thesis "The issue of bullying in middle school integrated" is focused on the clarification of bullying at school, but also outside the school, where pupils live. They meet with it both as students and teachers. The practical part deals with the prevention of bullying and warning on emerging forms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hana Maskova.pdfPlný text práce752,72 kBAdobe PDFView/Open
Maskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,84 kBAdobe PDFView/Open
Maskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce415,13 kBAdobe PDFView/Open
Maskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce88,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.