Název: Problematika šikany na integrované střední škole
Další názvy: The issue of bullying the integrated high school
Autoři: Mašková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3656
Klíčová slova: agresivita;agresor;kyberšikana;kyberstalking;kybergrooming;oběť;prevence;rodina;stalking;sextingu;šikana;škola;učitel;žák.
Klíčová slova v dalším jazyce: aggressiveness;aggressor;bullying;cyberbullying;disciple;education;family;trachet;school;vicitim;prevention
Abstrakt: Bakalářská práce "Problematika šikany na integrované střední škole" je zaměřena na objasnění příčin šikany ve školním prostředí, ale i mimoškolním prostředí, kde se žáci pohybují. Setkávají se s ní zde jak žáci tak i pedagogičtí pracovníci. Praktická část se zabývá prevencí šikany a upozorněním na její nově vznikající formy.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis "The issue of bullying in middle school integrated" is focused on the clarification of bullying at school, but also outside the school, where pupils live. They meet with it both as students and teachers. The practical part deals with the prevention of bullying and warning on emerging forms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Hana Maskova.pdfPlný text práce752,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce415,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce88,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3656

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.