Název: Genderové aspekty žáků středního odborného učiliště oboru kuchař - číšník
Další názvy: Gender aspects of secondary vocational school qualify as a cook - waiter
Autoři: Koutská, Romana
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Szachtová, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3659
Klíčová slova: gender;genderová identita;genderové role;genderová socializace;genderové stereotypy;genderová výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;genderová identity;gender roles;gender socialization;gender stereotypes;gender education
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Genderové aspekty žáků středního odborného učiliště" obor Kuchař - číšník se zabývá genderem v gastronomii z hlediska historie, začleněním gendera do vyučovacího procesu a komunikací rodičů obou pohlaví se školou. Praktická část se zabývá názory žáků a žákyň na problematiku genderových stereotypů na učebním oboru Kuchař - číšník.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis Gender aspects of vocational school apprentices, Cook - Waiter branch first deals with gender in gastronomy in historical context. Second, it includes thegender issues in education, and last, but not least, parent involving in terms ofcommunication with school institution (both mother and father). The practical part declares male and female apprentices opinions on gender stereotypes in Cook - Waiter Branch.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Koutska.pdfPlný text práce851,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koutska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koutska - oponent.pdfPosudek oponenta práce291,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koutska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce132,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3659

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.