Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorNovotná, Lenkacs
dc.contributor.authorBrodilová, Anetacs
dc.contributor.refereeŠámalová, Kateřinacs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:51Z
dc.date.available2011-09-07cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:51Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-13cs
dc.identifier48203cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3665
dc.description.abstractTato práce se snaží přiblížit problematiku utváření vztahu mezi matkou a dítětem z pohledu jednotlivých vývojových fází dítěte až do batolecího věku. Dále se zabývá různými faktory, které ovlivňují utváření citového pouta mezi matkou a dítětem, a snaží se je roztřídit na prospěšné a škodlivé. Nakonec se věnuje důsledkům, které může mít narušená vazba mezi matkou a dítětem, na budoucí život tohoto dítěte. V praktické části jsou pomocí výzkumné dotazníkové metody analyzovány důležité momenty a podmínky, které ovlivňovaly utváření vztahu dotazovaných matek s jejich dětmi.cs
dc.format79 s. (121 182 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvazbacs
dc.subjectdeprivacecs
dc.subjectseparační úzkostcs
dc.subjectprenatální komunikacecs
dc.subjectbondindcs
dc.subjectrooming-incs
dc.titleProblematika utváření vztahu mezi matkou a dítětem v raném obdobícs
dc.title.alternativeThe issue of creation of a mother-child relationship in an early stageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis paper aims to clarify the issue of a creation of mother-child relationship in the individual evolutionary stages of a child up to a toddler age. It also examines the factors which affect creating of emotional bond between mother and child and tries to sort them into those which are beneficial and into those which are detrimental. At the end it deals with possible consequences of a disturbed bond between mother and child on the future life of this child. The practical part is trying to capture the important moments and conditions which directly affect the creation of the relationship of questioned mothers with their children using research method of questionnaire.en
dc.subject.translatedbonden
dc.subject.translateddeprivationen
dc.subject.translatedseparation anxietyen
dc.subject.translatedprenatal communicationen
dc.subject.translatedbondingen
dc.subject.translatedrooming-inen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Brodilova.pdfPlný text práce713,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brodilova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brodilova - oponent.pdfPosudek oponenta práce248,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brodilova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce78,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.