Title: ULSAna: Universal Language Semantic Analyzer
Other Titles: ULSAna: Jazykově nazávislý sémantický analyzátor
Authors: Pražák, Ondřej
Konopík, Miloslav
Citation: PRAŽÁK, O., KONOPÍK, M. ULSAna: Universal Language Semantic Analyzer. In: Natural Language Processing in a Deep Learning World. Varna: INCOMA Ltd., 2019. s. 967-972. ISBN 978-954-452-055-7 , ISSN 1313-8502.
Issue Date: 2019
Publisher: INCOMA Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85076495632
http://hdl.handle.net/11025/36725
ISBN: 978-954-452-055-7
ISSN: 1313-8502
Keywords: Zpracování přirozeného jazyka;sémantická analýza;značkování sémantických rolí;vícejazyčný přístup;demonstrační aplikace
Keywords in different language: Natural language processing;semantic analysis;semantic role labeling;cross-lingual approach;demontration application
Abstract: Představujeme online vícejazyčný systém pro pro povrchovou sémantickou analýzu v 51 jazycích. Doména vstupních dat není nijak omezena. Systém využívá pro všechny jazyky pouze anglická trénovací data. Výsledná sémantická anotace je tedy konzistentní napříč všemi jazyky Jako základní stavební kameny využíváme značkování sémantických rolí z CoNLL a univerzální syntaktickou anotaci Universal Dependencies. Systém je veřejně dostupný a podporuje dávkové zpracování, takže může být snadno využit pro výzkumné účely.
We present a live cross-lingual system capable of producing shallow semantic annotations of natural language sentences for 51 languages at this time. The domain of the input sentences is in principle unconstrained. The system uses single training data (in English) for all the languages. The resulting semantic annotations are therefore consistent across different languages. We use CoNLL Semantic Role Labeling training data and Universal dependencies as the basis for the system. The system is publicly available and supports processing data in batches; therefore, it can be easily used by the community for research tasks.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© INCOMA Ltd.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pražák RANLP112.pdf317,68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD