Title: Software Engineering Projects Analysis Using Interactive Multimodal Graph Explorer – IMiGEr
Other Titles: Analýza projektů softwarového inženýrství za použití interaktivního multimodálního grafového průzkumníka - IMiGEr
Authors: Holý, Lukáš
Pícha, Petr
Lipka, Richard
Brada, Přemysl
Citation: HOLÝ, L., PÍCHA, P., LIPKA, R., BRADA, P. Software Engineering Projects Analysis Using Interactive Multimodal Graph Explorer – IMiGEr. In: Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: IVAPP. Setúbal: ScitePress, 2019. s. 330-337. ISBN 978-989-758-354-4 , ISSN 2184-4321.
Issue Date: 2019
Publisher: ScitePress
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85064753495
http://hdl.handle.net/11025/36728
ISBN: 978-989-758-354-4
ISSN: 2184-4321
Keywords: vizualizace grafů;vizuální šum;rozsáhlé grafy;softwarové inženýrství
Keywords in different language: graph visualization;visual clutter;large graphs;software engineering
Abstract: Tento článek popisuje vizualizační techniku navrženou tak, aby pomohla pracovat se složitými diagramy obsahujícími více typů uzlů a hran, pomocí kombinace technik redukce vizuálního šumu a prozkoumávání grafů. Ukazujeme její aplikaci, včetně předběžného hodnocení, na datech ze softwarových projektů shromážděných z různých nástrojů a úložišť používaných pro vývoj softwaru. Krátce je představen online nástroj implementující techniku a plány na její rozšíření s propojenou časovou osou.
This paper describes a visualization technique designed to help work with complex diagrams containing multiple types of nodes and edges, by using a combination of visual clutter reduction and graph exploration techniques. We show its application, including preliminary evaluation, on software engineering projects data gathered from various tools and repositories used for software development. An online tool implementing the technique and plans for its extension by a connected view of time perspective data are briefly presented.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© ScitePress
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Holý a kol._ivapp.pdf3,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD