Název: Dětství v dětských domovech a jeho dopady na psychiku dítěte
Další názvy: Childhood in orphanages and its effect on the psyche of the child
Autoři: Hladová, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3673
Klíčová slova: formy náhradní rodinné péče;ústavní péče;dětský domov;kojenecký ústav;pěstounství;adopce;deprivace;subdeprivace;následky psychické deprivace;podmínky psychické deprivace
Klíčová slova v dalším jazyce: forms of foster care;institutional care;orphanage;infant institute;fostering;adoption;deprivation;subdeprivation;consequences of psychological deprivation;conditions of psychological deprivation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje dětí v dětských domovech. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a empirické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly: formy náhradní rodinné péče (např. péče ústavní, adopce a pěstounství), problematika psychické deprivace, její projevy a následky a psychosociální vývoj v dětství. Empirická část obsahuje několik kazuistik, které nastíní život dětí v dětském domově a ilustrují následky psychické deprivace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the issues of mental development of children in orphanages. The thesis is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part contains three chapters: forms of foster care (e.g. institutional care, adoption and foster care), issues of psychological deprivation, its manifestations and consequences, and psychosocial development in childhood. The empirical part contains several case studies outlining the life of children in foster homes, and illustrate the consequences of psychological deprivation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Hladova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hladova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hladova - oponent.pdfPosudek oponenta práce341,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hladova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce66,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3673

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.