Title: Arnold Gehlen o umění, společnosti a posthistoire
Other Titles: Arnold Gehlen on Modern Art, Culture and Posthistoire
Authors: Blahutková, Daniela
Citation: BLAHUTKOVÁ, D. . Arnold Gehlen o umění, společnosti a posthistoire. ESPES, 2019, roč. 8, č. 2/2019, s. 74-84. ISSN 1339-1119.
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Aesthetics and Art Culture, Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36743
ISSN: 1339-1119
Keywords: teorie umění, moderní malířství, posthistoire, Arnold Gehlen
Keywords in different language: Arnold Gehlen;posthistory;sociological theory of art;aesthetics of modern painting
Abstract: Článek vznikl ve volné návaznosti na konferenci věnovanou tématu posthistoričnosti umění v teoriích 20. století. Filozofa a sociologa Arnolda Gehlena připomíná jako jednoho z klasiků debaty o posthistoričnosti a zároveň si všímá, že tento pojem a související teorém hraje roli i v jeho spisu Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei - v něm Gehlen představil svoji koncepci vývoje tzv. obrazové racionality, analyzoval hlavní tendence moderního malířství a usiloval o teorii výtvarného umění tváří v tvář jeho proměnám po 2. světové válce, do 70. let 20. stol. (3. vyd.). Vedle známého faktu, že Gehlen s pesimismem zaznamenával cosi jako rozpouštění umění v obecnějším civilizačním horizontu posthistoire, poukazuje studie na podnětnou analýzu vztahu výtvarného umění a společností v éře techniky a na svébytný příspěvek k hledání interdisciplinárně založené teorie umění, přiměřené situaci, kterou jiní teoretikové zanedlouho prohlásili za postmoderní.
Arnold Gehlen's use of the term posthistory can be traced back to his writings from the 50s. It occurs also in Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei (1960/1986), where his theory of pictorial racionality in art history is formulated and "peinture conceptuelle" as the key tendency of modern painting is appointed. Focusing on both, Gehlen's aesthetics of modern art and his theorem of posthistory (or crystallization of socio-cultural structures), the paper tries to remind of the conservative thinker's contribution to today's debates of art and art history.
Rights: © Institute of Aesthetics and Art Culture, Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
158-537-1-PB.pdf308,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD