Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanečka, Karel
dc.contributor.authorDoubek, Pavel
dc.contributor.refereeDědourek, Martin
dc.date.accepted2012-06-25
dc.date.accessioned2013-06-19T06:55:21Z
dc.date.available2010-11-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:55:21Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-28
dc.identifier42570
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3677
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vývojem údržby základních map velkého měřítka, popisuje původní postupy údržby katastrální mapy a současný způsob vedení katastrální mapy. Při popisu údržby katastrální mapy se zaměřuje na aktualizaci podrobných bodů polohopisu a poukazuje na aktuální problémy s vedením dvojích souřadnic. Druhá část práce je věnována institutu zpřesňování hranic pozemků jako jedinému postupu pro přizpůsobení mapy změně, a analyzuje četnost použití tohoto nástroje. Poslední část práce diskutuje možnost způsobu vedení katastrální mapy v digitální podobě bez používání dvojích souřadnic jako nového řešení údržby katastrálních map.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42570-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdigitální mapacs
dc.subjectdvojí souřadnicecs
dc.subjectzpřesňování hranic pozemkůcs
dc.subjectúdržba katastrální mapycs
dc.titleÚdržba digitálních katastrálních mapcs
dc.title.alternativeThe maintenance of digital cadastral mapsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis is concerned with a development of maintenance of large-scale maps and describes procedures of large-scale maps maintenance in the past and in the present. The description of the maintenance of cadastral maps is focused on updating of detailed planimetric points, especially on dual coordinates which belong to them. The second part is dedicated to updating of border of parcels as the only procedure how adapting cadastral map to the real situation and analyzes the frequency of using this tool. The last part discusses the possibility of the manner of keeping cadastral maps in digital form without using dual coordinates as new solutions for maintenance of cadastral maps.en
dc.subject.translateddigital mapen
dc.subject.translateddual coordinatesen
dc.subject.translatedupdating property bordersen
dc.subject.translatedmaintenance of cadastral mapsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Udrzba digitalnich katastralnich map.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
PV-Doubek.pdfPosudek vedoucího práce208,19 kBAdobe PDFView/Open
PO-Doubek.pdfPosudek oponenta práce132,29 kBAdobe PDFView/Open
P-Doubek.pdfPrůběh obhajoby práce33,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.