Název: Modelování hierarchie topologicky strukturovaných dat
Další názvy: Modelling of hierarchy in topologically structured data
Autoři: Figallová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Janečka, Karel
Oponent: Souček, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3678
Klíčová slova: hierarchie vrstev;topologie;topologická primitiva;okřídlená hrana;Oracle spatial;SDO_TOPO_GEOMETRY
Klíčová slova v dalším jazyce: layer hierarchy;topology;topology primitives;winged edge;Oracle spatial;SDO_TOPO_GEOMETRY
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelováním hierarchie topologicky strukturovaných dat. Vstupními daty jsou data ve formátu SHP ? vrstva okresů (okresy.shp), vrstva krajů (kraje.shp) a vrstva s Českou Republikou (cr.shp). Tato data jsou převedena do objektově relačního modelu SDO_GEOMETRY v prostředí Bentley PowerMap, a následně převedena pomocí funkcí Oracle Spatial do topologického formátu SDO_TOPO_GEOMETRY. Cílem práce bylo vybudování tříúrovňové hierarchické struktury, kde nejnižší vrstvu tvoří okresy, vyšší vrstvu kraje, skládající se z okresů na nižší úrovni a nejvýše je republika skládající se z krajů. Z dat s nejvyšší úrovní detailu je možné SQL dotazem vygenerovat data na vyšší hierarchické úrovni.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with a modelling of hierarchy in topologically structured data. The input data is the data in the SHP format ? layers of districts, counties and the Czech Republic. This data is transformed into the object-relational storage SDO_GEOMETRY using the Bentley PowerMap interface. Then it is loaded into the SDO_TOPO_GEOMETRY topology format, using the Oracle Spatial functions. There is also built topology layer hierarchy with three topology layers. The lowest layer consists of districts, the middle layer consists of counties (consisting of districts), and the highest layer is represented by the Czech Republic (consisting of counties). Using the SQL query it is possible generate data on the higher level, keeping the detail of the lowest level.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Figallova.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Figallova.pdfPosudek vedoucího práce156,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Figallova.pdfPosudek oponenta práce202,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Figallova.pdfPrůběh obhajoby práce40,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3678

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.