Title: Modelování hierarchie topologicky strukturovaných dat
Other Titles: Modelling of hierarchy in topologically structured data
Authors: Figallová, Kateřina
Advisor: Janečka, Karel
Referee: Souček, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3678
Keywords: hierarchie vrstev;topologie;topologická primitiva;okřídlená hrana;Oracle spatial;SDO_TOPO_GEOMETRY
Keywords in different language: layer hierarchy;topology;topology primitives;winged edge;Oracle spatial;SDO_TOPO_GEOMETRY
Abstract: Tato práce se zabývá modelováním hierarchie topologicky strukturovaných dat. Vstupními daty jsou data ve formátu SHP ? vrstva okresů (okresy.shp), vrstva krajů (kraje.shp) a vrstva s Českou Republikou (cr.shp). Tato data jsou převedena do objektově relačního modelu SDO_GEOMETRY v prostředí Bentley PowerMap, a následně převedena pomocí funkcí Oracle Spatial do topologického formátu SDO_TOPO_GEOMETRY. Cílem práce bylo vybudování tříúrovňové hierarchické struktury, kde nejnižší vrstvu tvoří okresy, vyšší vrstvu kraje, skládající se z okresů na nižší úrovni a nejvýše je republika skládající se z krajů. Z dat s nejvyšší úrovní detailu je možné SQL dotazem vygenerovat data na vyšší hierarchické úrovni.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with a modelling of hierarchy in topologically structured data. The input data is the data in the SHP format ? layers of districts, counties and the Czech Republic. This data is transformed into the object-relational storage SDO_GEOMETRY using the Bentley PowerMap interface. Then it is loaded into the SDO_TOPO_GEOMETRY topology format, using the Oracle Spatial functions. There is also built topology layer hierarchy with three topology layers. The lowest layer consists of districts, the middle layer consists of counties (consisting of districts), and the highest layer is represented by the Czech Republic (consisting of counties). Using the SQL query it is possible generate data on the higher level, keeping the detail of the lowest level.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Figallova.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
PV-Figallova.pdfPosudek vedoucího práce156,74 kBAdobe PDFView/Open
PO-Figallova.pdfPosudek oponenta práce202,17 kBAdobe PDFView/Open
P-Figallova.pdfPrůběh obhajoby práce40,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.