Název: Geodatové modelování pro účely stavebně--historického průzkumu objektu
Další názvy: Geodata modelling in Understanding Historic Buildings
Autoři: Hladík, Petr
Vedoucí práce/školitel: Syrová, Zuzana
Oponent: Jedlička, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3679
Klíčová slova: 3D;GIS;CAD;stavebně-historický průzkum;reprezentace;geometrický model;datový model
Klíčová slova v dalším jazyce: 3D;GIS;CAD;understanding historic buildings;representation;geometric model;data model
Abstrakt: Cílem práce je prozkoumat možnosti 3D geografických informačních systémů (GIS) a jejich využitelnost při správě dat ze stavebně-historických průzkumů (SHP) objektů. Je navržen konceptuální datový model na jehož základě byl vytvořen fyzický datový model. Fyzický datový model umožňuje ukládat data ze stavebně-historických průzkumů (SHP) objektů do databáze. Touto databází je ESRI Personal Geodatabase, která je propojitelná do databáze paGIS, jejímž správcem je Národním památkovým ústavem (NPÚ). Vytvořená databáze je naplněna vzorovými daty, na čemž je demonstrován stav současných technologií.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this diploma thesis is reconnaissance of possibilities of 3D geographical information systems and their applicability of Understanding Historic Buildings process data. Is designed conceptual data model. This model is used as a basis for physical database model. Physical database model was prepared in ArcGIS like ESRI Personal Geodatabase and it is able to store data from Understanding Historic Buildings process. The database model can be connected to the paGIS database which is managed by Czech National Heritage Institute. The sample data was imported into the designed Personal Geodatabase to demonstrate the current state of technology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hladik - Geodatove modelovani pro ucely stavebne-historickych pruzkumu objektu.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Hladik.pdfPosudek vedoucího práce151,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Hladik.pdfPosudek oponenta práce184,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Hladik.pdfPrůběh obhajoby práce28,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3679

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.