Title: Geodatové modelování pro účely stavebně--historického průzkumu objektu
Other Titles: Geodata modelling in Understanding Historic Buildings
Authors: Hladík, Petr
Advisor: Syrová, Zuzana
Referee: Jedlička, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3679
Keywords: 3D;GIS;CAD;stavebně-historický průzkum;reprezentace;geometrický model;datový model
Keywords in different language: 3D;GIS;CAD;understanding historic buildings;representation;geometric model;data model
Abstract: Cílem práce je prozkoumat možnosti 3D geografických informačních systémů (GIS) a jejich využitelnost při správě dat ze stavebně-historických průzkumů (SHP) objektů. Je navržen konceptuální datový model na jehož základě byl vytvořen fyzický datový model. Fyzický datový model umožňuje ukládat data ze stavebně-historických průzkumů (SHP) objektů do databáze. Touto databází je ESRI Personal Geodatabase, která je propojitelná do databáze paGIS, jejímž správcem je Národním památkovým ústavem (NPÚ). Vytvořená databáze je naplněna vzorovými daty, na čemž je demonstrován stav současných technologií.
Abstract in different language: The objective of this diploma thesis is reconnaissance of possibilities of 3D geographical information systems and their applicability of Understanding Historic Buildings process data. Is designed conceptual data model. This model is used as a basis for physical database model. Physical database model was prepared in ArcGIS like ESRI Personal Geodatabase and it is able to store data from Understanding Historic Buildings process. The database model can be connected to the paGIS database which is managed by Czech National Heritage Institute. The sample data was imported into the designed Personal Geodatabase to demonstrate the current state of technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hladik - Geodatove modelovani pro ucely stavebne-historickych pruzkumu objektu.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
PV-Hladik.pdfPosudek vedoucího práce151,43 kBAdobe PDFView/Open
PO-Hladik.pdfPosudek oponenta práce184,37 kBAdobe PDFView/Open
P-Hladik.pdfPrůběh obhajoby práce28,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.