Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTomiczková, Světlana
dc.contributor.authorHomrová, Jana
dc.contributor.refereeJežek, František
dc.date.accepted2012-06-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:55:23Z
dc.date.available2010-11-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:55:23Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-23
dc.identifier42666
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3681-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá teorií potřebnou pro studium zobecněných Voroneho diagramů. Nejprve se zaměřuje na Obecný Voroneho diagram, pro který stručně uvede jeho definice a vlastnosti. Dále pro tento diagram popíše tři různé algoritmy, konkrétně Inkrementální algoritmus, "Plane sweep" algoritmus a Metodu rostoucích regionů. Posléze se zaměří na zobecněné Voroneho diagramy, a to na Voroneho diagram v L1 metrice, Voroneho diagram kružnic a Laguerre Voroneho diagram. Pro každý z těchto diagramů zpracuje teorii a minimálně jeden ze zmíněných algoritmů. Součástí práce je implementace Inkrementálního algoritmu pro Laguerre Voroneho diagram v programu Mathematica 7.cs
dc.format86 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectobecný Voroneho diagramcs
dc.subjectVoroneho diagram v L1 metricecs
dc.subjectVoroneho diagram kružniccs
dc.subjectLaguerre Voroneho diagramcs
dc.subjectinkrementální algoritmuscs
dc.subjectPlane sweep algoritmuscs
dc.subjectmetoda rostoucích regionůcs
dc.titleZobecněné Voroneho diagramycs
dc.title.alternativeGeneralized Voronoi diagramsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the theory needed for studying generalized Voronoi diagrams. At the beginning it focuses on the Ordinary Voronoi diagram and briefly introduces its definition and characteristics. After that three different algorithms for this diagram are described, specifically Incremental algorithm, ?Plane sweep? algorithm and the Method of growing regions. Then it concentrates on generalized Voronoi diagrams, which are Voronoi diaram in L1 distance, Voronoi diagram of circle and Laguerre Voronoi diagram. For each of these diagrams a theory and at least one of the algorithms are processed. One part of the thesis is the implementation of Incremental algorithm for Laguerre Voronoi diagram in software Mathematica 7.en
dc.subject.translatedordinary Voronoi diagramen
dc.subject.translatedVoronoi diagram in L1 distanceen
dc.subject.translatedVoronoi diagram of circleen
dc.subject.translatedLaguerre Voronoi diagramen
dc.subject.translatedincremental algorithmen
dc.subject.translatedPlane sweep algorithmen
dc.subject.translatedmethod of growing regionsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zobecnene VD.pdfPlný text práce15,13 MBAdobe PDFView/Open
PV-Homrova.pdfPosudek vedoucího práce112,04 kBAdobe PDFView/Open
PO-Homrova.pdfPosudek oponenta práce161,99 kBAdobe PDFView/Open
P-Homrova.pdfPrůběh obhajoby práce35,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.