Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTeska, Jakub
dc.contributor.authorKabela, Adam
dc.contributor.refereeHolub, Přemysl
dc.date.accepted2012-06-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:55:23Z-
dc.date.available2011-10-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:55:23Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-23
dc.identifier48807
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3683
dc.description.abstractV této práci ukážeme různé souvislosti mezi hamiltonovskými kružnicemi, r-trestly a tuhostí grafu. Budeme sledovat, jak se tyto souvislosti mění, pokud namísto obecných grafů uvažujeme chordální grafy nebo rovinné grafy. Zmíníme další možná zobecnění hamiltonovských kružnic a jejich vzájemné vztahy, a v neposlední řadě také souvislost hamiltonovských kružnic a r-trestlů se zakázanými podgrafy. Práce obsahuje nové výsledky související s touto problematikou. Konkrétně jsou to chordální grafy a chordální rovinné grafy s relativně velkou tuhostí, které nemají r-trestle. Tyto grafy vylepšují horní odhad pro shortness exponent třídy 1-tuhých chordálních rovinných grafů. Ukážeme také dvojici zakázaných podgrafů, která zajistí, že daný graf má r-trestle.cs
dc.format45 s. (71413 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthamiltonovská kružnicecs
dc.subjectr-trestlecs
dc.subjecttuhostcs
dc.subjectchordální grafycs
dc.subjectrovinné grafycs
dc.subjectshortness exponentcs
dc.subjectzakázané podgrafycs
dc.titleZobecněné hamiltonovské kružnicecs
dc.title.alternativeGeneralized Hamiltonian cyclesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis shows the relations among the hamiltonian cycle, the r-trestle and the toughness of a graph and how the relations change considering general graphs, chordal graphs and planar graphs. Some other relations dealing with generalizing hamiltonicity, the toughness of a graph and also the hamiltonicity and forbidden subgraphs are mentioned. As the original results we present chordal graphs and chordal planar graphs with high toughness and no r-trestle. These graphs improves the upper bound on the shortness exponent of the class of 1-tough chordal planar graphs. We also present a sufficient condition on forbidden subgraphs for a graph to have an r-trestle.en
dc.title.otherZobecněné hamiltonovské kružnicecs
dc.subject.translatedhamiltonian cycleen
dc.subject.translatedr-trestleen
dc.subject.translatedtoughnessen
dc.subject.translatedchordal graphsen
dc.subject.translatedplanar graphsen
dc.subject.translatedshortness exponenten
dc.subject.translatedforbidden subgraphsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Adam_Kabela.pdfPlný text práce619,28 kBAdobe PDFView/Open
PV-Kabela.pdfPosudek vedoucího práce133,67 kBAdobe PDFView/Open
PO-Kabela.pdfPosudek oponenta práce255,03 kBAdobe PDFView/Open
P-Kabela.pdfPrůběh obhajoby práce36,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3683

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.