Název: On-the-fly generalizace nad daty katastru nemovitostí
Další názvy: On-the-fly generalisation of cadastre data
Autoři: Šuba, Radan
Vedoucí práce/školitel: Janečka, Karel
Oponent: Bravenec, Vojtěch
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3691
Klíčová slova: On-the-fly;generalizace;tGAP
Klíčová slova v dalším jazyce: On-the-fly;generalization;tGAP
Abstrakt: Práce se zabývá zjednodušováním map v reálném čase. Řeší volbu libovolného měřítka mapy, redundanci dat a strukturu pro ukládání výsledků generalizace. V úvodu popisuje problematiku zjednodušování map on-line, následně hledá možnou datovou strukturu pro generalizaci v reálném čase, tedy on-the-fly. Pracuje na topologickém strukturování dat na uzly, hrany, plochy a vytváří další mapová měřítka zjednodušováním měřítek základních. Těžištěm práce je implementace vybrané datové struktury s názvem tGAP (topological Generalized Area Partition) v databázovém systému Oracle.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on map simplification in real time. It solves vario-scale, data redundancy and a structure for generalization data. The first, the thesis outlines the problem of on-line map simplification. The secondly, it is searching data structure for generalization in real time (on-the-fly). The structure works with topological data model, which is based on nodes, edges and faces. The structure also solves a creation of new maps scales by simplifying reference scale. The main content of thesis is implantation tGAP (topological Generalized Area Partition) structure in Oracle database.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SUBA_RADAN_DP.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Suba.pdfPosudek vedoucího práce207,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Suba.pdfPosudek oponenta práce276,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Suba.pdfPrůběh obhajoby práce32,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3691

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.