2019

Kolekce


Recent Submissions

Poledníková, Markéta
Básníci ukrajinské „Pražské školy“ v překladu do češtiny

Hirt, Tomáš
Barbora Půtová – Antropologie turismu (2019)

Vaňková, Michaela , Brendzová, Alica , Palečková Tauberová, Martina
Zpráva z mezinárodního interdisciplinárního workshopu „Žena ve veřejném prostoru“ (Plzeň, 5. dubna 2018)

Vrtišková, Pavla
Vztah člověka a zvířete a jeho důležitost v současnosti

Preissová Krejčí, Andrea , Kočí, Jana
„Ta naše písnička česká“ – hranice emického přístupu v terénním výzkumu

“That Czech Song of Ours” by Karel Hašler is a well-known song that arouses patriotic sentiments among Czechs all over the world. The aim of our study is to explore the situation in the Czech community in Croatia, a very interesting object of anthropological research, esp...