AntropoWebzin

Podkomunity

38 items
24 items
23 items
24 items
21 items
59 items
48 items
43 items
36 items
28 items
20 items
21 items
21 items
9 items

Recent Submissions


Tiráž

Woitsch, Jiří
Václav Michalička – Kopřiva: Plevel, který šatil (2017)

Rajlová, Lucie
Petr Koura – Swingaři a potápky v protektorátní noci (2016)

Kadlecová, Šárka
Abandoning the monolithic victim: Changes in representations of the memory of Ravensbrück concentration camp

Marková, Lucie
Přítel, nebo nepřítel? Vztah historické antropologie a orální historie ve výzkumu dějin 20. století