Název: Správa hlavního města
Další názvy: Administration of the City of Prague
Autoři: Haramul, Petr
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3693
Klíčová slova: správa;Praha;městské části;působnost;rozhodování;schvalování;veřejná zakázka;zadavatel;zadávací řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: administration;Prague;district;competence;decision;approval;public procurement;contracting;contract management
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá stávající právní úpravou správy hlavního města Prahy a analýzou vzájemných vazeb mezi správou hlavního města Prahy a jednotlivými městskými částmi, neboť právě toto vzájemné propojení správy hlavního města Prahy a jejích jednotlivých městských části patří mezi faktory, které mimo jiné zapříčiňují také vznik problémů při správě hlavního města Prahy. Se správou souvisí i hospodaření s peněžními prostředky hlavního města Prahy, a proto je pozornost věnována i oblasti zadávání veřejných zakázek.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the existing edit message Prague and analysis of mutual relations between the administration and the City of Prague neighborhoods, since the interconnection správy Prague and its individual boroughs are among the factors, which among other things, cause the emergence of problems to manage the capital. Related to the administration and management of funds in the capital city of Prague, and therefore attention is paid to public procurement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce466,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haramul-VP.pdfPosudek vedoucího práce424,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haramul-OP.pdfPosudek oponenta práce563,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haramul-PR.pdfPrůběh obhajoby práce288,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3693

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.