Název: Samostatná a přenesená působnost obcí
Další názvy: Individual and delegated competences of municipalities
Autoři: Bloudková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3695
Klíčová slova: obec;samostatná působnost;přenesená působnost;působnost obcí;samospráva;zastupitelstvo obce;rada obce;právní předpisy obcí;kontrola;dozor
Klíčová slova v dalším jazyce: municipality;individual competence;delegated competence;competence of municipalities;autonomy;municipal council;municipal legislation;control;supervision
Abstrakt: Tato práce se zabývá pojmem samostatné a přenesené působnosti obcí, jejich zakotvením v právním řádě ČR, oprávnění a povinnosti obcí při výkonu těchto působností, dozor a kontrolu jejich výkonu. Zabývá se také orgány obcí, které také moou v rámci těchto působností vytvářet podzákonné právní akty.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deal with individual and delegated competences of municipalities, their anchoring in Czech law, autorizations and duties of municipalities in the output of these scope, supervision and monitoring their performance. It also deals with municipal authorities, which may also create the competence to issue subordinate legal acts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce732,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bloudkova - VP.pdfPosudek vedoucího práce418,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bloudkova - OP.p..pdfPosudek oponenta práce564,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bloudkova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce335,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3695

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.