Title: Samostatná a přenesená působnost obcí
Other Titles: Individual and delegated competences of municipalities
Authors: Bloudková, Zuzana
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3695
Keywords: obec;samostatná působnost;přenesená působnost;působnost obcí;samospráva;zastupitelstvo obce;rada obce;právní předpisy obcí;kontrola;dozor
Keywords in different language: municipality;individual competence;delegated competence;competence of municipalities;autonomy;municipal council;municipal legislation;control;supervision
Abstract: Tato práce se zabývá pojmem samostatné a přenesené působnosti obcí, jejich zakotvením v právním řádě ČR, oprávnění a povinnosti obcí při výkonu těchto působností, dozor a kontrolu jejich výkonu. Zabývá se také orgány obcí, které také moou v rámci těchto působností vytvářet podzákonné právní akty.
Abstract in different language: This thesis deal with individual and delegated competences of municipalities, their anchoring in Czech law, autorizations and duties of municipalities in the output of these scope, supervision and monitoring their performance. It also deals with municipal authorities, which may also create the competence to issue subordinate legal acts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce732,23 kBAdobe PDFView/Open
Bloudkova - VP.pdfPosudek vedoucího práce418,21 kBAdobe PDFView/Open
Bloudkova - OP.p..pdfPosudek oponenta práce564,22 kBAdobe PDFView/Open
Bloudkova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce335,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.