Název: Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí
Další názvy: Generally binding ordinances and regulations of municipalities
Autoři: Bajgarová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3696
Klíčová slova: obec;samostatná působnost;přenesená působnost;platnost;účinnost;obecně závazná vyhláška;nařízení;přijímání právních předpisů obcí;dozor nad právními předpisy obcí;veřejný pořádek
Klíčová slova v dalším jazyce: municipality;validity;efficiency;competence of municipalities;generally binding regulation;regulation;legislative process;legal supervision;public order.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami a nařízeními obcí. V úvodu jsou vymezeny základní pojmy, největší prostor je věnován obecně závazným vyhláškám, nařízením a jejich ústavnímu zakotvení. Dále práce popisuje proces přijímání právních předpisů obce a proces dozoru nad právními předpisy obce. Závěr je věnován judikatuře Ústavního soudu týkající se problematiky veřejného pořádku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the generally binding ordinances and regulations of municipalities. First the basic concepts are defined. The aim of this work is to describe generally binding ordinances, regulations and their constitutional anchoring. The thesis also describes the legislation process and the process of legal supervision. The conclusion is devoted to the Constitutional Court's jurisprudence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(DP - Tereza Bajgarova).pdfPlný text práce850,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bajgarova - Ved.p..pdfPosudek vedoucího práce576,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bajgarova - OP.pdfPosudek oponenta práce513,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bajgarova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce300,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3696

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.