Název: Problematika integrace romského etnika do společnosti, integrační programy
Další názvy: Integration of Romani ethnics into society, integration programs
Autoři: Karlík, Radek
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Petríková, Olga
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3700
Klíčová slova: Cikáni;Romové;migrace;etnikum;etnická menšina;integrační programy;lidská práva
Klíčová slova v dalším jazyce: Gypsies;Roma;migration;ethnicity;ethnic minority;Roma ethnic group;integration programs;human rights
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku související s integrací romského etnika do společnosti. Je v ní obsažena historie Romů, jejich kultura, zvyky a jsou v ní demonstrativně zmíneny některé integrační programy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on issues related to integration of Roma into society. It is contained in the history of the Roma, their culture, customs, and in it pointedly mentioned some integration programs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Radek Karlik.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlik-VP.pdfPosudek vedoucího práce708,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlik-OP.pdfPosudek oponenta práce695,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlik-PR.pdfPrůběh obhajoby práce255,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3700

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.