Název: e-Government ve veřejné správě
Další názvy: e-Government in public service
Autoři: Ghattasová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Valeš, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3705
Klíčová slova: e-government;elektronický podpis;Portál veřejné správy;datová schránka;Czech point;základní registry
Klíčová slova v dalším jazyce: e-government;electronic signature;Public administration portal;data box;Czech point;basic registers
Abstrakt: Diplomová práce na téma e-Government ve veřejné správě se zabývá historií vývoje e-Governmentu v České republice, realizací a uplatňováním jednotlivých institutů v podmínkách české veřejné správy. Na závěr nabízí srovnání s úrovní e-Governmentu v Estonsku.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis on the topic of e-Government in public administration deals with the history of the development of e-Government in the Czech Republic, the implementation and enforcement of the individual institutes in the conditions of the Czech public administration. The last chapter of the thesis describes the differences of the level of e-Goverment in Estonia and Czech republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ghattasova Marie.pdfPlný text práce885,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ghattasova-VP.pdfPosudek vedoucího práce415,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ghattasova-OP.pdfPosudek oponenta práce290,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ghatasova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce280,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3705

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.