Název: Zapojování veřejnosti do rozhodování veřejné správy
Další názvy: Public involvement in the process of decision making in public administration
Autoři: Mičan, Bohumír
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Valeš, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3708
Klíčová slova: veřejnost;veřejná správa;občan;rozhodování;komunikace;informace;životní prostředí;občanské sdružení
Klíčová slova v dalším jazyce: public;public administration;citizen;decision making;communication;information;environment;citizens association
Abstrakt: Zapojení veřejnosti do rozhodování veřejné správy je možné až od roku 1989. Zapojování veřejnosti je pozitivní proces, protože vede k posilování demmokracie každého demokratického státu. Veřejnost může činnost veřejné správy kontrolovat a veřejná správa je povinnna informovat veřejnost o své činnosti. Veřejnost se může zapojit také do územního plánování a tím ovlivnit prostředí pro svůj budoucí život. Tento proces není jednoduchý, ale pro fungující demokracii naprosto nezbytný.
Abstrakt v dalším jazyce: Participation of public in government decision making is possible only since 1989. Public participation is a very positive process because it leads to strengthening of democracy in any democratic state/ country. The public can control the activities of government/public administration and government/ public administration is obliged to inform the public about its actions/activities. The public can also engage/ participate in land-use planning and thus can influence the environment of your future live. This process is not simple, but imperative for functioning democracy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce558,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mican-VP.pdfPosudek vedoucího práce631,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mican-OP.pdfPosudek oponenta práce371,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mican-PR.pdfPrůběh obhajoby práce264,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3708

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.