Název: Právní aspkety řešení nezaměstnanosti
Další názvy: Legal aspects of solution of unemployment
Autoři: Bakalářová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Čabanová, Bohumila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3710
Klíčová slova: nezaměstnanost;druhy nezaměstnanosti;ohrožené skupiny osob;politika zaměstnanosti;trh práce;systém podpor;právní úprava nezaměatnanosti;vládní návrhy
Klíčová slova v dalším jazyce: unemployment;types of unemployment;vulnerable groups;employment policy;labor market;system of unemployment benefits;unemployment law;government proposals
Abstrakt: Práce je zaměřena na popis právních aspektů nezaměstnanosti. Zabývá se pojmem nezaměstnanost a jejím řešením, ohroženými skupinami a politikou zaměstnanosti. Také se zabývá právní úpravou nezaměstnanosti, a to ústavní, zákonou i mezinárodní
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is focused on the description of legal aspects of unemployment. It deals with the concept of unemployment, its solution, vulnerable groups, and employment. It also covers the regulation of unemployment, the constitutional and international
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pravni aspekty nezamestnanosti.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bakalarova-Ved.P..pdfPosudek vedoucího práce694,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bakalarova -OP.pdfPosudek oponenta práce755,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bakalarova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce266,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3710

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.