Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPauly, Jan
dc.date.accessioned2020-06-30T08:17:59Z
dc.date.available2020-06-30T08:17:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPrávnické listy. 2020, č. 1, s. 31-37.cs
dc.identifier.issn2533-736X
dc.identifier.urihttps://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2020/PravnickeListy201e.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37203
dc.description.abstractProblematika smluvního práva ve sportu si jisté zasluhuje v dnešní dobé zvýšenou pozornost. Je totiž velmi frekventovaným pfedmétem nejen akademického, ale též celospolečenského diskurzu, který však nékdy naráží na bariéru v podobé neznalosti nékterých základních kontur tohoto odvétví. V tomto kontextu tak autor v článku vénuje pozornost jednak otázkám, co je tŕeba rozumčt smluvním právem ve sportu, a jednak základním oblastem a podobám uplatnéní smluvního práva ve sportu.cs
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwercs
dc.rights© Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plznics
dc.subjectsportcs
dc.subjectprávocs
dc.subjectsportovní právocs
dc.subjectautonomní právocs
dc.subjectsmlouvacs
dc.titleNěkolik zamyšlení nad smluvním právem ve sportucs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedContract law in sport industry certainly deserves increased attention. It is a very frequent subject of not only academic but also social discourse, which, however, sometimes encounters on a barrier of ignorance of some basic contours of this branch. In this context, the author in the article focuses on both — the issues of contract law in sport industry, and the basic areas and forms of application of contract law in sport.en
dc.subject.translatedsporten
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedsports lawen
dc.subject.translatedautonomous lawen
dc.subject.translatedcontracten
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy201e.pdfPlný text5,25 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.