Title: Subjektivní prožívání HIV/AIDS v kontextu homfobie v ČR
Authors: Skálová, Jitka
Referee: Blažek Vladimír, RNDr. CSc.
Bužeková Tatiana, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37214
Keywords: hiv/aids;subjektivní zkušenost;strukturální násilí
Keywords in different language: hiv/aids;the subjective experience;the structural violence
Abstract: Výzkum se zaměřuje na subjektivní zkušenosti lidí žijících s HIV/AIDS, na jejich zkušenosti s homofobií a institucionální diskriminací v českých zdravotnických zařízeních, a to v kontextu konceptu strukturálního násilí. Koncept strukturálního násilí poskytuje vhodný rámec pro mapování vztahu mezi HIV/AIDS a strukturou společnosti, pomocí něj se zaměřuji na dopad stigmatu, diskriminace a nerovnosti založené na sexuální orientaci.
Abstract in different language: The research focuses on the subjective experience of people living with HIV/AIDS, their experiences with homophobia and institutional discrimination in the Czech health care facilities in the context of the concept of structural violence. The concept of structural violence provides a useful framework for mapping the relationship between HIV/AIDS and the structure of society, by using it I focus on the impact of stigma, discrimination and inequality based on sexual orientation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jitka Skalova_disertace_final.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
KSA_Skalova_posudky oponentu.pdfPosudek vedoucího práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
KSA_Skalova_posudky oponentu_0.pdfPosudek oponenta práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
KSA_Skalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce552,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.