Název: Odpovědnost dopravce v mezinárodní silniční přepravě zboží
Další názvy: The resposibility of the haulier in international road transport
Autoři: Mašek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Dobiáš, Petr
Oponent: Poláček, Bohumil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3722
Klíčová slova: mezinárodní silniční přeprava;Úmluva CMR;přepravní smlouva;Incoterms
Klíčová slova v dalším jazyce: international road transport;Convention CMR;contract of carriage;Incoterms
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o významu dopravy a přepravy zboží v ekonomických vztazích, o odpovědnosti dopravce v mezinárodní silniční přepravě, o odpovědnosti v souladu s mezinárodní Úmluvou CMR, o odpovědnosti v plném rozsahu v důsledku hrubé nedbalosti / hrubého zavinění. V dokumentu je zpracován též náhled do rakouských a německých zasílatelských podmínek a výtah ze zajímavých soudních rozsudků z této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses the importance of traffic and freight transport in economic relationships, the carrier's liability in international road transport, the liability accordance with international CMR, and the liability in full as a result of gross negligence. The document also developed a insight into the Austrian and German forwarding conditions and an excerpt of (?the? weg) interesting court decisions in this area. Anotace v Německém jazyce: Die Diplomarbeit behandelt die Bedeutung des Transportes und Verkehrs in ökonomischen Beziehungen, die Haftung des Frächters in dem internationalen Strassenverkehr, die Haftung in Übereinstimmung mit der internationalen CMR-Vereinbarung, die Haftung des Frächters im vollen Umfang auf Grund des groben Verschulden / der groben Fahrlässigkeit. In dem Dokument ist bearbeitet auch die Ansicht in die ADSp (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen) und in die AÖSp (Allgemeine Österreichische Spediteurbedingungen) und der Auszug von den interessanten Rechtsurteilen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jiri Masek.pdfPlný text práce832,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek VDP na DP J Masekfinx.pdfPosudek vedoucího práce42,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentura-Masek.docxPosudek oponenta práce19,04 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Masek.pdfPrůběh obhajoby práce676,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3722

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.