Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBělík Milan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHodanová, Tereza
dc.contributor.refereeŠčerba Eduard, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-27
dc.date.accessioned2020-07-17T13:39:41Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:39:41Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-12
dc.identifier78816
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37221
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabývám vývojem a rozvojem obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice a ve světě. V první částí své práce se zabývám rozborem jednotlivých obnovitelných zdrojů, jejich popisem funkce a jejich vývojem do současnosti. V druhé části se zabývám rozvojem obnovitelných zdrojů ve světě. Cílem této práce je představit ucelený přehled o obnovitelných zdrojích, jejich principu funkce, jednotlivých typech, podmínkách a v neposlední řadě si vytvořit náhled na aktuální situaci ohledně využívání OZE v České republice i ve světě.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78816-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectenergie větrucs
dc.subjectenergie vodycs
dc.subjectgeotermální energiecs
dc.subjectenergie biomasycs
dc.subjectsolární energiecs
dc.subjectrozvoj v české republicecs
dc.subjectrozvoj ve světě.cs
dc.titleVývoj obnovitelných zdrojů energiecs
dc.title.alternativeRenewable energy sources evolutionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis is about development of renewable sources (RES) in the Czech Republic and in the world. In the first part of my thesis, I explain individual types of renewable sources, their functions´ description and their development to present time. The sekond part of my thesis elaborates on development of renewable sources in the world. The subject of this thesis is a comprehensive overview about renewable sources, their functions´ description, individual types and conditions. At the end it´s goal create a view of the current situation about the use of RES in the Czech Republic and in the world.en
dc.subject.translatedrenewable sourcesen
dc.subject.translatedwind energyen
dc.subject.translatedenergy of wateren
dc.subject.translatedgeothermal energyen
dc.subject.translatedbiomass energyen
dc.subject.translatedsolar energyen
dc.subject.translateddevelopment in the czech republicen
dc.subject.translateddevelopment in the world.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tereza_Hodanova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
078816_oponent.pdfPosudek oponenta práce862,66 kBAdobe PDFView/Open
078816_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce874,58 kBAdobe PDFView/Open
078816_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce107,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.