Title: Vývoj obnovitelných zdrojů energie
Other Titles: Renewable energy sources evolution
Authors: Hodanová, Tereza
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37221
Keywords: obnovitelné zdroje energie;energie větru;energie vody;geotermální energie;energie biomasy;solární energie;rozvoj v české republice;rozvoj ve světě.
Keywords in different language: renewable sources;wind energy;energy of water;geothermal energy;biomass energy;solar energy;development in the czech republic;development in the world.
Abstract: V této bakalářské práci se zabývám vývojem a rozvojem obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice a ve světě. V první částí své práce se zabývám rozborem jednotlivých obnovitelných zdrojů, jejich popisem funkce a jejich vývojem do současnosti. V druhé části se zabývám rozvojem obnovitelných zdrojů ve světě. Cílem této práce je představit ucelený přehled o obnovitelných zdrojích, jejich principu funkce, jednotlivých typech, podmínkách a v neposlední řadě si vytvořit náhled na aktuální situaci ohledně využívání OZE v České republice i ve světě.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is about development of renewable sources (RES) in the Czech Republic and in the world. In the first part of my thesis, I explain individual types of renewable sources, their functions´ description and their development to present time. The sekond part of my thesis elaborates on development of renewable sources in the world. The subject of this thesis is a comprehensive overview about renewable sources, their functions´ description, individual types and conditions. At the end it´s goal create a view of the current situation about the use of RES in the Czech Republic and in the world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tereza_Hodanova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
078816_oponent.pdfPosudek oponenta práce862,66 kBAdobe PDFView/Open
078816_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce874,58 kBAdobe PDFView/Open
078816_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce107,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.