Title: Krajské volby v ČR
Authors: Budková, Světlana
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37226
Keywords: krajské volby;volby do krajských zastupitelstev;proces krajských voleb;výsledky voleb;krajské koalice
Keywords in different language: regional elections;process regional elections;elections to regional councils in the territory of the czech republic;the results of the regional elections
Abstract: Tématem diplomové práce jsou krajské volby, tedy volby do krajských zastupitelstev na území České republiky. Práce se nejprve snaží popsat zakotvení krajských voleb v právním řádu. Další kapitoly diplomové práce jsou věnovány samotným výsledkům krajských voleb a následným vyjednáváním krajských koalic a finální ustanovením orgánů kraje. Zároveň nechybí stručná komparace krajských voleb v České republice s volbami do samosprávných krajů na území Slovenska.
Abstract in different language: The theme of the diploma thesis is regional elections, ie elections to regional councils in the territory of the Czech Republic. The thesis first seeks to describe the anchoring of regional elections in the legal order. Other chapters of the diploma thesis are devoted to the results of the regional elections themselves and subsequent negotiations of the regional coalition and the final establishment of the regional authorities. At the same time, there is a brief comparison of regional elections in the Czech Republic with elections to self-governing regions in Slovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_krajske_volby_v_CR.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Budkove N - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce631,03 kBAdobe PDFView/Open
Budkova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce534,28 kBAdobe PDFView/Open
Budkova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce294,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.