Title: Právní postavení orgánů obcí v ČR
Other Titles: Legal Status of Municipal Authorities in the Czech Republic
Authors: Faberová, Tereza
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37234
Keywords: orgán obce;zastupitelstvo;rada;starosta;obecní úřad;výbor zastupitelstva;komise rady
Keywords in different language: municipality authority;municipal council;municipal board;mayor;municipal office;committees;commissions
Abstract: Cílem diplomové práce je přehledně přiblížit fungování orgánů obcí, poukázat na jejich právní úpravu, na jejich vzájemné vztahy. Orgány obce jsou základem samosprávy, mají hájit zájmy občanů, jednat s jejich souladem či zabezpečovat občanům ochranu (např. zřízením obecní policie).Součástí práce je dotazníkové šetření. To poukazuje na postoj občanů obce Chudenice k orgánům obce.Hlavní část práce je věnovaná orgánům obce a to především zastupitelstvu, radě, starostovi a obecnímu úřadu.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to approach the function of municipal authorities, refer to their legislation, their mutual relations. Municipal authorities are the basis of autonomy, they should defend the interests of their citizens, deal in conformity with them, or protect their citizens (e.g. by establishing municipal police department).The work includes a questionnaire survey. This points to the attitude of the citizens of Chudenice to the municipal authorities.The main part of the work is devoted to the municipal authorities, especially the council, municipal board, mayor and municipal office.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Tereza Faberova 2019.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Faberova N Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce303,32 kBAdobe PDFView/Open
Faberova N - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce303,32 kBAdobe PDFView/Open
Faberova N-protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce300,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.