Title: Komunální volby v ČR - rozbor voleb do zastupitelstva v obci Teplýšovice
Other Titles: Municipal elections in the Czech Republic - analysis of municipal election in village Teplýšovice
Authors: Gobyová, Vlasta
Advisor: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37236
Keywords: volby;volby do zastupitelstev obcí;zastupitelstvo obce;hlasování;soudní přezkum voleb
Keywords in different language: elections;elections to municipal councils;municipal council;voting;judicial review of election
Abstract: Tato práce pojednává o volbách do zastupitelstev obcí, které jsou nedílnou součástí každého života v demokratické společnosti. Autorka práce komplexně popisuje komunální volby, konkrétně právní zakotvení voleb, druhy volebního práva, formy a možnosti kandidatury, způsoby hlasování, zahájení, průběh a skončení hlasování, zjištění výsledků a vznik a zánik mandátu. Taktéž autorka obohacuje práci o judikaturu a praktický příklad zastupitelstva obce Teplýšovice, kde rozebírá historický vývoj v komunálních volbách v obci od roku 1990 (potažmo 1994) ale také i volby z roku 2018.V práci byly použity právní předpisy platné v době jejího zpracování.
Abstract in different language: This thesis describes elections to municipal councils, which is part of every life in a democratic society. The author of the thesis describes municipal elections, namely the legal anchoring of elections, types of electoral right, forms and possibilities of candidacy, methods of voting, initiation, course and end of voting, finding out results and creation and termination of mandate. The author also enriches her work with case law and a practical example of the municipal council of Teplýšovice, where she discusses the historical development in municipal elections since 1990 (hence 1994) but also the elections to municipal councils in 2018. The thesis is corresponding with valid legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - komunalni volby v CR - rozbor voleb do zastupitelstva v obci Teplysovice.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Gobyova N - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce522,12 kBAdobe PDFView/Open
Gobyova N - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce319,99 kBAdobe PDFView/Open
Gobyova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce280,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.