Title: Městský veřejný prostor
Other Titles: Urban Public Space
Authors: Hodanová, Michaela
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Doležal Michal, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37237
Keywords: veřejný prostor;městský veřejný prostor;veřejná zeleň;sídelní struktura;prostorové vyloučení;vizuální smog;regulace veřejného prostoru;veřejné prostranství;obecné užívání;územní plánování
Keywords in different language: public space;urban public space;public greenery;settlement structure;spatial exclusion;visual smog;public space regulation;open space;general use;urban planning
Abstract: Diplomová práce se zabývá městským veřejným prostorem. Zaměřuje se na jeho prostorové a sociální aspekty, zkoumá jeho historii a vliv společenských změn na jeho podobu. Práce se také soustředí na regulaci veřejného prostoru a možnosti orgánů veřejné správy dle českého právního řádu veřejný prostor zřizovat, regulovat a chránit.
Abstract in different language: The thesis deals with urban public space. It focuses on its spatial and social aspects, examines its history and the influence of social changes on its form. The thesis also focuses on the regulation of public space and the possibilities of public authorities according to the Czech law to establish regulate and protect the public space.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mestsky verejny prostor_Hodanova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Hodanova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce289,72 kBAdobe PDFView/Open
Hodanova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce610,57 kBAdobe PDFView/Open
Hodanova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce293,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.