Title: Komunální volby v Plzni
Authors: Hruška, Martin
Advisor: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37239
Keywords: komunální volby;místní samospráva;volební legislativa;plzeň;občanská demokratická strana
Keywords in different language: municipal election;territorial self - government;legislation of election;pilsen;civic democratic party
Abstract: Hlavním cílem práce je poskytnout přehled právních předpisů a aktů, které jsou typické pro komunální volby. Prostřednictvím rozhovorů se dále snažím zjistit důvod vysoké popularity Občanské demokratické strany v Plzni. Teoretická část se zaměřuje na témata jako volební legislativa, místní samospráva, politický marketing. V této části píši také o Občanské demokratické straně, ANO 2011, městu Plzni nebo komunálních volbách obecně. Praktický úsek práce je tvořen rozhovory s aktéry z místní politické scény. V závěrečné kapitole se věnuji Komunálním volbám 2018 v Plzni.
Abstract in different language: The main objective of this thesis is to provide an overview of legal regulations and acts typical for municipal elections. By the interviews I try to find out the reasons for the high popularity of the Civic Democratic Party in Pilsen. The theoretical part focuses on topics as Legislation of election, territorial self-goverment or political marketing. In this part I also write about political parties Civic Democratic Party, ANO 2011, city of Pilsen or municipal election in general. The practical part consists of interviews with local political participants. Final chapter is about Municipal election 2018 in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Komunalni volby v Plzni, Martin Hruska, 2019.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Hruska N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce361,87 kBAdobe PDFView/Open
Hruska N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce846,96 kBAdobe PDFView/Open
Hruska - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce281,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.