Title: Vývoj stavebního práva
Other Titles: Development of construction law
Authors: Hruštincová, Petra
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37240
Keywords: vývoj stavebního práva;právní dějiny;stavební právo;stavební řád
Keywords in different language: development of construction law;history of law;construction law;building code
Abstract: Tématem této diplomové práce je vývoj stavebního práva v českých zemích. Práce je rozdělena na jednotlivé kapitoly, které jsou řazeny chronologicky od nejstarších pramenu stavebního práva po poslední právní předpisy platné v době sepsání této práce. V jednotlivých kapitolách je popsán vývoj stavebních norem a jejich vliv na obyvatele. Cílem této práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled stavebního práva.
Abstract in different language: The thesis topic is evolution of construction laws in Czech lands. The thesis is divided into chronologically ordered chapters, going from the eldest construction law sources up to contemporary laws applicable to date of thesis creation. Individual chapters explain respective construction norms and their impact on population. This thesis aims to provide a compact overview of construction law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Hrustincova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Hrustincova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce598,98 kBAdobe PDFView/Open
Hrustincova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce946,27 kBAdobe PDFView/Open
Hrustincova - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce294,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.