Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorKiková, Barbora
dc.contributor.refereeValeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-5-24
dc.date.accessioned2020-07-17T13:39:50Z-
dc.date.available2018-3-31
dc.date.available2020-07-17T13:39:50Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-29
dc.identifier77628
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37248-
dc.description.abstractJako téma své diplomové práce navazujícího magisterského programu, oboru veřejná správa jsem si zvolila problematiku státní služby, a to z jednoho důvodu, jelikož se aktuálně v této sféře profesně pohybuji a čerpám tak nové zkušenosti a zamýšlím se nad určitými výhodami a nevýhodami služebního poměru oproti pracovním poměrům uzavřeným dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Hlavním cílem mé diplomové práce bude uchopit téma státní služby od jejího počátku, tedy vývoj státní služby od Rakouska-Uherska až do nového tisíciletí, což popisuji ve své první kapitole diplomové práce. A dále se ve svých kapitolách zaměřuji na výklad pojmu státní služba, organizační struktura státní služby, služební poměr a v neposlední řadě komparace služebního a pracovního poměru.cs
dc.format67
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectstátní službacs
dc.subjectslužební poměrcs
dc.subjectzákon o státní služběcs
dc.subjectpracovní poměrcs
dc.subjectzákoník prácecs
dc.subjectvývoj stání službycs
dc.subjectkomparacecs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjectpůsobnostcs
dc.subjectjiné evropské státy.cs
dc.titleStátní službacs
dc.title.alternativeState serviceen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programVeřejná správa
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedAs a topic of my diploma thesis follow-up master's program, public administration, I chose the issue of civil service for one reason, because I am currently moving professionally in this sphere and I am drawing on new experiences and I am thinking about certain advantages and disadvantages of service relationship compared to working conditions concluded under Act No. 262/2006 Coll., the Labor Code. The main aim of my thesis will be to grasp the topic of the state service from its beginning, ie the development of the state service from Austria-Hungary to the new millennium, which I describe in my first chapter of my thesis. Furthermore, in my chapters I focus on the interpretation of the concept of public service, the organizational structure of the civil service, the service relationship and, last but not least, the comparison of service and employment.en
dc.subject.translatedstate serviceen
dc.subject.translatedservice relationshipen
dc.subject.translatedstate service lawen
dc.subject.translatedemploymenten
dc.subject.translatedlabor codeen
dc.subject.translateddevelopment of service standen
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedorganizational structureen
dc.subject.translatedscopeen
dc.subject.translatedother european states.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP B. Kikova - Statni sluzba.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Kikova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce634,62 kBAdobe PDFView/Open
Kikova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce360,61 kBAdobe PDFView/Open
Kikova N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce305,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.