Title: Úřad práce jako plátce dávek nepojistných systémů sociálního zabezpečení
Other Titles: The local government labour department and its role in the payment of social system allowances
Authors: Šímová, Karolína
Advisor: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37253
Keywords: hmotná nouze;státní sociální podpora;úřad práce;dávky;nepojistná sociální dávka;sociální práce
Keywords in different language: material poverty;state social benefits;the labour office;benefits;non-insurance social benefit;social work
Abstract: Předmětem mé diplomové práce je úloha Úřadu práce v oblasti nepojistných sociálních dávek. Cílem práce bylo podat ucelený přehled o nepojistných sociálních dávkách, jejich charakteristika, přiblížit úlohu Úřadu práce České republiky jakožto plátce jednotlivých nepojistných sociálních dávek občanům.
Abstract in different language: The subject of my thesis is the role of the Labor Office in non-insurance social benefits. The main aim of the thesis was to provide a comprehensive overview of uninsurable social benefits, their characteristics, to give an insight into the role of the Labor Office of the Czech Republic and the payer of individual non-insurance social benefits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Karolina Simova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Simova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Simova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Simova N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce268,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.