Title: Veřejný zájem
Other Titles: Public interest
Authors: Večírková, Zdenka
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Doležal Michal, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37258
Keywords: veřejný zájem;veřejná správa;korupční jednání;lobbing;vyvlastnění.
Keywords in different language: public interest;public administration;corruption;lobbying;expropriation.
Abstract: Diplomová práce se zaměřila na objasnění jednotlivých pojmů, které se ve spojitosti s veřejným zájmem objevují v odborné literatuře a v právních předpisech jak v českém právu, tak i v mezinárodním. Právní úprava veřejného zájmu je ve většině evropských států srovnatelná. Jednotlivé kapitoly se věnují také institutům jako veřejné správě, korupčnímu jednání, vyvlastnění.
Abstract in different language: The diploma thesis focused on the clarification of individual terms, which in connection with the public interest appear in professional literature and in legal regulations both in Czech law and in international law. Public interest legislation is comparable in most European countries. The chapters also deal with institutes such as public administration, corruption, expropriation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vecirkova Zdenka_verejny_zajem.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Vecirkova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce628,66 kBAdobe PDFView/Open
Vecirkova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce361,1 kBAdobe PDFView/Open
Vecirkova N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce284,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.