Title: e-Government: Elektronizace veřejné správy v ČR
Other Titles: e-Government: Computerization of public administration in Czech Republic
Authors: Jarolímek, Tomáš
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37261
Keywords: egovernment;veřejná správa;evropská unie;základní registry;czech point;datové schránky;ejustice;smart administration.
Keywords in different language: egovernment;public administration;european union;basic registers;czech point;data boxes;ejustice;smart administration.
Abstract: Diplomová práce pojednává o elektronizaci veřejné správy v ČR. Nejprve je obecně vymezen pojem veřejná správa včetně její historie. Následně je popsána historie eGovernmentu a jeho základní právní principy a zásady spolu s příslušnými právními předpisy. Popsány jsou základní nástroje a prvky eGovernmentu jako je Czech POINT, datové schránky či eJustice. Závěrečná část práce se věnuje aktuálnímu vývoji eGovernmentu a komparace systému a institutu datové schránky s vybranými zeměmi EU.
Abstract in different language: The diploma thesis deal with computerization of public administration in Czechia. First of all the public administration concept is define in general including its history. Consequently history of eGovernment is describe. Then legal fundamental and principles are specified in conjunction with relevant legal enactment. Basics institutes and elements of system are describes like is Czech POINT, data boxes or eJustice. Final part is about current progress and development and comparison of eGovernment in general among chosen countries of EU and their data boxes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - eGoverment.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Jarolimek N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce634,77 kBAdobe PDFView/Open
Jarolimek N- posudek OP.pdfPosudek oponenta práce562,85 kBAdobe PDFView/Open
Jarolimek - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce300,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.