Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Brewus, Dariusz
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Švejda Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37273
Keywords: autorská kniha;kniha;grafický design;fotografie;typografie;santiago de compostela;poutník
Keywords in different language: author's book;book;graphic design;photography;typography;santiago de compostela;pilgrims
Abstract: Tato bakalářská práce se zaobírá mou autorskou knihou "kde mám mikinu?". Téma autorské knihy jsem si vybral hlavně proto, že kniha je podle mého názoru jedna z největších výzev tištěného grafického designu a spojuje dohromady všechny jeho důležité prvky. Grafická úprava, návrh layoutu, sazba a práce s typografií, fotografie a její editace, tvorba vektorové grafiky a vazba knihy. Se všemi těmito prvky grafického designu ve své bakalářské práci pracuji a snažím se vytvořit jedno celistvé dílo. Kniha "kde mám mikinu?" je založena na mém osobním deníku, který vznikal postupně během dvou týdnů na Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with my author's book kde mám mikinu?. I have chosen the author's book as a topic mainly because I see a book as one of the major challenges in printed graphic design joining together all its important elements. These are the graphic adjustment, layout, typesetting and typography, photograph and its editing, creation of vector graphics and book binding. I have covered all mentioned elements and aimed to create a compact piece of work. The book kde mám mikinu? is based on my personal diary that was gradually created during two weeks in Spain on my way to Santiago de Compostela.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_prace_brewus_autorska kniha.pdfPlný text práce11,97 MBAdobe PDFView/Open
BREWUS.pdfPosudek vedoucího práce94,62 kBAdobe PDFView/Open
BREWUS_0.pdfPosudek oponenta práce566,87 kBAdobe PDFView/Open
BREWUS_1.pdfPrůběh obhajoby práce389,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.