Title: KOORDINOVANÝ VIZUÁLNÍ STYL ORGANIZACE + WEB
Other Titles: COORDINATED VISUAL STYLE OF ORGANIZATION + WEB
Authors: Heyduk, Jakub
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37274
Keywords: moderní přístup;odborná literatura;vzdělanostní urovně;univerzitní knihkupectví;knihkupectví;knihy;čtenář
Keywords in different language: modern approach;educational levels;university bookstore;bookstore;book;reader
Abstract: ALMA má vyplnit mezeru v knižní nabídce v Plzni. Jedná se o fiktivní univerzitní knihkupectví, které by mělo sloužit studentům Západočeské univerzity. ALMě záleží na kontaktu mezi čtenářem a knihou, dbá na kvalitu a moderní přístup. Jedná se o knihkupectví s rozšířenou nabídkou odborné literatury různých oborů i vzdělanostních úrovní Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: ALMA is supose to fill the gap in what the bookstore offer in Pilsen. It is a fictitious university bookstore that should serve the students of the University of West Bohemia. ALMA depends on the contact between the reader and the book, he cares about quality and modern approach. It is a bookstore with an extended offer of specialized literature of various disciplines and educational levels of the University of West Bohemia in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HEYDUK_BAKALARSKA_PRACE.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFView/Open
HEYDUK.pdfPosudek vedoucího práce106,37 kBAdobe PDFView/Open
HEYDUK_0.pdfPosudek oponenta práce768,98 kBAdobe PDFView/Open
HEYDUK_1.pdfPrůběh obhajoby práce331,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.