Title: POHYBLIVÁ KNIHA_ TAHÁTKA A SPOL. NA VLASTNÍ ČI CIZÍ TÉMA
Other Titles: Interactive Book
Authors: Karolik, Katsiaryna
Advisor: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Referee: Jirků Boris, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37280
Keywords: ilustrace;pohyblivé prvky;pop-up;dějiny umění
Keywords in different language: illustration;moving elements;pop-up
Abstract: Šálek umění je knížkou pro děti. Obsahuje jak zajimavá fakta, tak i ilustrace a pestrou řádu pohyblivých prvků. Snaží se vytvořit vztah dítěte k umění již v raném věku.
Abstract in different language: A cup of art is a children's book. It contains both interesting facts and illustrations and a varied order of moving elements. He is trying to create a child's relationship to art at an early age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2019 Karolik.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
KAROLIK.pdfPosudek oponenta práce50,86 kBAdobe PDFView/Open
KAROLIK_0.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
KAROLIK_1.pdfPrůběh obhajoby práce373,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.