Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠalamounová Barbara, Doc. M.A.
dc.contributor.authorKovtun, Hanna
dc.contributor.refereeKohoutová Marie, MgA.
dc.date.accepted2019-6-17
dc.date.accessioned2020-07-17T13:40:03Z-
dc.date.available2018-9-27
dc.date.available2020-07-17T13:40:03Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier79362
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37281-
dc.description.abstractCílem mé práce bylo vytvořit tři dětské knížky a prostřednictvím ilustrací motivovat děti ke čtení a rozvíjet tak i jejich fantazii. Vytvořila jsem ilustrace, které čtenáře hned pohltí do atmosféry děje, a dokáží tak vystihnout to nejdůležitější, co se odehravá v dané částí literárního díla. Kniha popisuje příběh tří sourozenců, Violet, Klause a Sunny, kterým shodou okolností uhořeli rodiče v jejich vlastním domě. Od tohoto okamžiku děti neustále pronasleduje neštěstí.cs
dc.format26 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectilustracecs
dc.subjectdětská knížkacs
dc.subjectkaretní hracs
dc.subjectdigitální zpracovánícs
dc.titleIlustrovaná dětská knížka, k tomu dodatkové prácecs
dc.title.alternativeIllustrated children's book and also supplementary worken
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBcA.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
dc.thesis.degree-programVýtvarná umění
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of my work was to create three children's books and through illustrations to motivate children to read and develop their imagination. I have created illustrations that will instantly immerse the reader in the atmosphere of the storyline, so that they can capture the most important thing that is happening in a given part of a literary work. The book describes the story of three siblings, Violet, Klaus, and Sunny, whom, coincidentally, burned down their parents in their own home. From this moment on, the children are constantly following the disaster.en
dc.subject.translatedillustrationen
dc.subject.translatedchildren's booken
dc.subject.translatedcard gameen
dc.subject.translateddigital processingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.obhajoba, hanna kovtun, krouzkova vazba.pdfPlný text práce23,38 MBAdobe PDFView/Open
KOVTUN.pdfPosudek oponenta práce83,74 kBAdobe PDFView/Open
KOVTUN_0.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
KOVTUN_1.pdfPrůběh obhajoby práce346,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.