Title: Autorská kniha: Václav Hrabě
Other Titles: Author's book: Václav Hrabě
Authors: Sarkisovová, Markéta
Advisor: Steker František, Doc. akademický malíř
Referee: Zámiš Ondřej, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37290
Keywords: poezie;kniha;ilustrace;abstrakce;básně;tempery;papír;vazba
Keywords in different language: poetry;book;ilustration;abstraction;poems;tempera colors;paper;binding
Abstract: 1. Výběr tématu Pro tvorbu autorské knihy, Václav Hrabě sbírka básní, jsem se rozhodla, díky své náklonnosti k básnické tvorbě zmíněného autora. S jeho tvorbou jsem se setkala poprvé na střední škole a velmi mě oslovila. 2. O autorovi Václav Hrabě byl český básník, který tvořil v 60. letech 20. století. Jeho básně byly spojeny s jazzovou a bluesovou hudbou. Některé básně byly zhudebněny. Hrabě zemřel ve 24 letech na otravu oxidem uhelnatým, a tak jeho sbírky básní vyšly posmrtně. 3. Cíl tvorby Od začátku bylo mým cílem vytvořit malou, poetickou, kreativní, originální a autorskou knihu básniček tzv. "do kapsy". Chtěla jsem propojit v knize, jak autorovu dobu a tvorbu, tak svůj styl a své pocity z četby autorovy poezie. 4. Rozměr, materiál, vazba Šířka knížky činí 12 cm a výška 16 cm. Malý formát byl mým záměrem již od začátku. Gramáž knižních obálek je u každé 250 g, papír použitý uvnitř je v gramáži 130 g. Tuto gramáž jsem zvolila s ohledem na vlastnosti papíru a chování barev po kontaktu s papírem. Nemohla jsem dovolit, aby se papír, po použití barev, jakkoli zkroutil. Vazba knížky je lepená. 5. Knižní obálka Každá knižní obálka má jinou barvu. Právě proto, že každá kniha je uvnitř odlišná. Proto jsem je chtěla odlišit i barvou obálky. Barvy obálek jsou v chladných barvách. Stojí tak v kontrastu s barvami ilustrací uvnitř. Zvolení těchto barev je ovlivněno pouze mým cítěním. Design obálky je minimalistický. Je zde pouze prostý název knihy "Václav Hrabě výběr básní", umístěný takřka v polovině vnějšího okraje titulní stránky. 6. Sazba a písmo Pro svou autorskou knihu použila písmo Slavoboje Tusara Tusar regular. Je jednoduché, ale přesto podle mě zajímavé pro tento typ básní. 7. Ilustrace a) Výběr Má volba použít abstraktní ilustrace je dle mého názoru zcela na místě. Každá jednotlivá ilustrace je originální, a to v každé knize. Mým cílem bylo, aby jednotlivá kniha byla sama o sobě jedinečná. Důvodem volbou abstraktních ilustrací byla možnost nechat průchod čtenářově fantazii. Každý z nás bude ilustrace vnímat jinak, na každého z nás budou působit ilustrace jinak. Někdo v nich může něco hledat, někdo v nich může dokonce něco nalézt, bude-li chtít. b) Technika Své ilustrace jsem tvořila pomocí temperových barev. Ilustrace díky výrazným barvám působí hravě a po otevření knihy, možná nečekaně odlišně. Všechny ilustrace jsou proloženy pauzovacím papírem. c) Proces Nanesla jsem potřebné množství tempery, na papír a překryla druhým papírem. Papír jsem přiložila na vrstvu barvy a tlakem ruky jsem barvu roztlačila do požadované plochy. Díky vzduchu a tlaku mé ruky, barva vytvořila na papírech neopakovatelnou strukturu. Tím také vznikla další, samostatná ilustrace. Samotná struktura byla důvodem, proč jsem barvy neředila vodou a proč jsem zvolila ruční techniku ilustrací do každé knihy zvlášť. Pokud bych ilustrace naskenovala a pracovala s nimi v digitální podobě, nefungovaly by a celá kniha ztratila svůj smysl. 8. Závěr S výsledkem své práce jsem velice spokojená. Podařilo se mi vytvořit takové tři knihy, o které jsem se od začátku snažila. Nápadité a poetické knihy, ve kterých jsem spojila ruční grafické techniky s digitálním tiskem.
Abstract in different language: 1. Theme selection I was at secondary school when I first red Wenceslav Hrabě's poems. I immediately became a big fan of his work. This is one of the reasons why I chose to create a collection of poems by Wenceslav Hrabě as my Bachelor thesis. 2. About Wenceslav Hrabě Wenceslav Hrabě was a Czech poet and his work belongs to the "beat generation". Some of his poems were set to music. For example: Variation of Renaissance Theme. He died at the age of 25 years becouse of gas poisoning so his collections of poetry were published post mortem. 3. Purpose My purpose was to create a small, poetic, creative, original and author's book. A completely different book of poetry from those which we can buy in all bookstores. I wanted to combine authors time and work with my feelings and my style. 4. Size and material The width of the book is 12 cm and height is 16 cm. The grammage of the book cover is 250 g and each the book covers has a different color becouse my purpose was to create three original completely different books. The grammage of the paper inside is 130 g. This grammage was necessary because of the paper properties and how the paper and colors work together. In the final form I couldn't allow any paper changes. 5. Typeface Typography of the poems is really specific. For example we have to work differently with the typography of poetry for children and the typography of romantic poetry. In my work I used the font by Slavoboj Tusar Tusar regular. It is a simple font but still really interesting for this type of poetry. I worked with this font in size 7 b for good readability. All paragraphs are aligned left for good rhythm of the text. 6. Ilustration I created abstract illustrations. It was a great idea in bacause of the poetry is a really subjective type of reading. Every illustration in the book is original. So each of the three books which I have done is unique. The reader can try to feel my feelings when I illustrated my books or open his mind and find something specific in my abstract illustrations. I worked with tempera colors, because these colors created so much specific structure when I worked with them this way: I put some color on the paper, overlaped the color with second paper and I printed color on both papers with the pressure of my hands. So after this process I made two, not completely same, illustrations. But I worked just with only one of them. I used black, white, green and blue colors for illustrations and these colors are in contrast with the cold colors of three book covers. I wouldn't work with the digital form of my illustrations. The reason is because these illustrations could lose their meanings. The structure of illustrations is the most important thing there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
obhajoba BP.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
SARKISOVOVA.pdfPosudek oponenta práce532,76 kBAdobe PDFView/Open
SARKISOVOVA_0.pdfPosudek vedoucího práce520,83 kBAdobe PDFView/Open
SARKISOVOVA_1.pdfPrůběh obhajoby práce331,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.