Title: Výtvarný koncept a grafická úprava knihy
Other Titles: Art concept and graphic design of the book
Authors: Tomášková, Anna
Advisor: Steker František, Doc. akademický malíř
Referee: Zámiš Ondřej, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37294
Keywords: karlovy;vary;guide;průvodce;kniha
Keywords in different language: carlsbad;guide;guidebook;book
Abstract: Jako svou bakalářskou práci jsem se rozhodla zpracovat průvodce Vary Guide. Jelikož Karlovy Vary naprosto postrádají moderní komunikační strategii, přišlo mi zpracování tohoto projektu více než příhodné. Průvodce je plný rozhovorů a příběhů karlovaráků, společně s historií města, tipy na výlety a s výběrem nejlepších podniků v Karlových Varech. Průvodce je nápadný svou barevností, kterou se odlišuje od standartních tiskovin města. Je doprovázený stylizovanými ilustracemi, které vyobrazujírůzné symboly a předměty, které souvisejí se samotným městem.
Abstract in different language: As my bachelor thesis, I decided to process the Vary Guide. Since Karlovy Vary completely lacks a modern communication strategy, I found this project more than convenient. The guide is full of interviews and stories about Carlsbad, along with the city's history, tips for trips and a selection of the best businesses in Karlovy Vary. The guide is striking with its color scheme, which differs from the city's standard prints. It is accompanied by stylized illustrations that illustrate various symbols and objects related to the city itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vary-guide-teoreticka_-c_a_st_toma_s_kova_.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
TOMASKOVA.pdfPosudek oponenta práce522,61 kBAdobe PDFView/Open
TOMASKOVA_0.pdfPosudek vedoucího práce577,1 kBAdobe PDFView/Open
TOMASKOVA_1.pdfPrůběh obhajoby práce305,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.