Title: Autorská kniha
Other Titles: Artist's book
Authors: Štosková, Andrea
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Ismail Said, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37302
Keywords: ilustrace;hlubotisk;grafika;tisk;autorská kniha;suchá jehla
Keywords in different language: illustration;etching;graphic art;print;artist's book;drypoint
Abstract: Autorská kniha nahlížející na téma nejistoty z různých úhlů pohledu. Ilustrace provedené technikou suché jehly se v knize objevují i ve formě originálních grafických listů.
Abstract in different language: Artis's book exploring the theme of uncerainty from various points of view. Illustrations, made with the drypoint technique, do also appear in the form of original prints.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoreticka cast stoskova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
STOSKOVA.pdfPosudek vedoucího práce82,67 kBAdobe PDFView/Open
STOSKOVA_0.pdfPosudek oponenta práce34,42 kBAdobe PDFView/Open
STOSKOVA_1.pdfPrůběh obhajoby práce326,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.